تو لایق پروانه شدن هستی

تو لایق پروانه شدن هستی

آزیتا زندمهربان

 کارشناس ارشد مشاوره

عضو سازمان مشاوره و روانشناسی

شماره عضویت : 24300

کارشناس روانشناسی بالینی 

مدرس مهارتهای زندگی

توسعه فردی

در درمان، باور بر اینست که ممکن است افراد در شروع مشکلات خود نقشی نداشته باشند، اما در تداوم مشکلات خود حتما نقش دارند. جفری

ادامه مطلب »
قصارخوانی

قصارخوانی

گفته ی ثورو در کتاب والدن با کمی تغییر: (کتاب ها باید با همان تا‌‌‌نی و ملاحظه ای که نوشته شده اند، خوانده شوند.)

ادامه مطلب »
قصارخوانی

قصارخوانی

اگر ما کمابیش همان چیزی هستیم که می خوریم، تا حد زیادی نیز همان چیزی هستیم که می خوانیم. (آدمی همان است که می خواند)

ادامه مطلب »

قصار خوانی

آنچه را با خواندن آغاز کرده ام باید با انجام کنش به پایان برسانم. (یادداشت های روزانه هنری دیوید ثورو) (آدمی همان است که می

ادامه مطلب »
قصارخوانی

قصار خوانی

عمیق خواندن همواره با پیوندها سر و کار دارد: پیوند دادن آنچه می دانیم با آنچه می خوانیم، آنچه می خوانیم با آنچه احساس میکنیم،

ادامه مطلب »

توسعه فردی

حقیقت اینست که بعضی از انسانها از شنیدن بدبختی دیگران خوشحال می شوند، این باعث می شود باور کنند که خوشبختند. (پائولوکوئلو)

ادامه مطلب »

دوره های من

پیج ایسنتاگرام

در اینستاگرام همراه من باشید

آدرس ایمیل

Zandmehraban135@gmail.com